O centru DOMOV

Tvoříme místo, kde se každý bude cítit dobře a kam se bude rád vracet. Místo, kde si každý bude moci dovolit být sám sebou.

Jsme teprve na začátku cesty a víme, že nás toho ještě hodně čeká, ale nadšení a píle nás neopouští.

Jsme skupinka rodičů, maminek, učitelek, která se rozhodla najít pro své děti nejlepší možnou cestu vzdělávání, tak, aby to bylo, co nejpřirozenější jejich vývoji a jejich jedinečným osobnostem. Máme za sebou zkušenosti z domácího vzdělávání za doby distanční výuky, a poté výuky ve školských zařízeních s podmínkami, za kterých jsme děti do školy nedali. Tyto zkušenosti nás zavedli na tuto cestu, protože jsme pochopili, že sezení v lavicích a biflování není pro každé dítě tím nejlepším řešením a že naopak individuální přístup a různorodost skupiny dětí, které se spolu učí, je pro děti mnohem vhodnější. Založili jsme spolek DOMOV - svobodná komunita z.s. a našli prostory, které jsou ideálním místem pro naše cíle. Jméno spolku navrhovaly samy děti, protože jejich názor je pro nás důležitý.

Hlavním cílem centra je vytvořit prostor, kde se lidé budou s radostí setkávat, budou si nápomocny při otázkách domácího vzdělávání dětí, budou si nazvájem oporou při péči o své děti a s radostí se budou setkávat s ostatními členy centra.

Dopolední program centra je tedy věnovaný dětem, jejich vzdělávání, poznávání světa a jich samotných, dopolední program mohou navštěvovat děti i s rodiči, kteří se mohou na programu podílet.

V odpoledních hodinách bude centrum otevřeno pro veřejnost. Plánujeme pravidelné lekce jak pro děti, tak i dospělé. Zaměřovat se budeme na zdravý životní styl, zdravé stravování, zdravé pohybové návyky, plynutí s přírodními cykly a s životem. Připravujeme i kreativní a tvořivá setkání a pro kutili také technicky zaměřená setkávání.

Více se dozvíte v jednotlivých sekcích, zde na stránkách.

O všem vás budeme informovat zde nebo na naší facebookové stránce DOMOV FB, rozhvrh jednotlivých aktivit a přihlášení na jednotlivé lekce můžete provést ZDE - rezervační systém.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na krásné zážitky s vámi.